Toezeggingen : Toezegging bij Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 maart 2023

De minister informeert de Kamer over de sociale zekerheid van grensarbeiders die hybride werken.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  • Toegezegd aan Palland, H.M. (CDA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A01406
Datum: 9 mrt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 maart 2023
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid