Toezeggingen

Zoekresultaten (229)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Toezeggingen

Toezegging bij Strafrechtelijke onderwerpen

Toezegging bij Strafrechtelijke onderwerpen. De minister van Justitie en Veiligheid stuurt voor het einde van het jaar een brief over de problemen bij de oninbare civiele vorderingen.

TZ202210-157

Toezeggingen

Toezegging bij JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Toezegging bij JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg (vreemdelingen- en asielonderwerpen). De staatssecretaris stuurt een analyse van het verschil in inwillingingspercentages tussen Nederland en de Europese Unie naar de Kamer.

TZ202210-156

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Toezegging bij JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg (vreemdelingen- en asielonderwerpen). De staatssecretaris stuurt een brief over de bilaterale afspraken met België en Duitsland over de grenzen naar de Kamer.

TZ202210-155

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Toezegging bij JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg (vreemdelingen- en asielonderwerpen). De staatssecretaris stuurt een brief over de opvang van Oekraïners op langere termijn naar de Kamer.

TZ202210-154

Toezeggingen

Toezegging bij Politie

Toezegging bij Politie. De minister komt in het halfjaarbericht in december met een reflectie op de vraag of executieven meer diensten op straat kunnen doen.

TZ202210-192

Toezeggingen

Toezegging bij Politie

Toezegging bij Politie. De minister zegt een brief toe, mede namens VWS, over de aangescherpte voorstellen voor de aanpak personen met verward gedrag.

TZ202210-191

Toezeggingen

Toezegging bij Politie

Toezegging bij Politie. De minister zegt een brief toe voor de begrotingsbehandeling over de aanpak van criminele veelplegers met een niet-Nederlandse nationaliteit.

TZ202210-190

Toezeggingen

Toezegging bij Politie

Toezegging bij Politie. In de volgende halfjaarrapportage politie wordt ingegaan op de stand van zaken ten aanzien van de PTSS-gevallen.

TZ202210-189

Toezeggingen

Toezegging bij Politie

Toezegging bij Politie. De minister gaat in het volgend halfjaarbericht politie nader in op het plan van aanpak uitsluiting discriminatie en racisme. Er wordt ook ingegaan op het selecteren van leidinggevenden op hun bijdrage aan veiligheid op de werkvloer.

TZ202210-188

Toezeggingen

Toezegging bij Politie

Toezegging bij Politie. De minister stuurt de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de moties over boa's periodiek in de verzamelbrief aan de Kamer. De AMvB bewapening en uitrusting boa's gaat in voorhang naar de Kamer.

TZ202210-187

Toezeggingen

Toezegging bij Politie

Toezegging bij Politie. De minister stuurt de samenwerkingsagenda politie-groene boa's uiterlijk in het voorjaar 2023.

TZ202210-186

Toezeggingen

Toezegging bij Politie

Toezegging bij Politie. Minister zegt toe de visie op de politiefunctie voor het einde van 2023 aan de Kamer te sturen. In de verzamelbrieven wordt steeds ingegaan op de voortgang.

TZ202210-185

Toezeggingen

Toezegging bij Politie

Toezegging bij Politie. Minister stuurt het actieplan arbeidsmarktstrategie in het eerste kwartaal van 2023 aan de kamer

TZ202210-184

Toezeggingen

Toezegging bij Strafrechtelijke onderwerpen

Toezegging bij Strafrechtelijke onderwerpen. De minister van Justitie en Veiligheid stuurt voor de begrotingsbehandeling van het ministierie van Justitie en Veiligheid een brief naar de Kamer met een update over schadevergoeding en -verhaal na de coronarellen.

TZ202210-080

Toezeggingen

Toezegging bij Juridische beroepen

Toezegging bij Juridische beroepen. De minister voor Rechtsbescherming zegt namens de minister van J&V toe de Kamer voor half november een brief te sturen over de bescherming van notarissen.

TZ202210-079