Toezeggingen : Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in februari 2024 te informeren over het mogelijk voortaan vertrouwelijk delen van landenbeleid en werkinstructies van de IND.

  • Toegezegd door Burg, E. van der (Staatssecretaris Asiel en Migratie)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A00181
Datum: 29 jan 2024
Soort activiteit: Wetgevingsoverleg
Onderwerp(en): Begrotingsonderdeel asiel en migratie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid