Toezeggingen : Toezegging bij JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid)

De staatssecretaris van JenV zegt toe de Kamer te informeren over asielaanvragen van mensen die uit visumvrije landen reizen, zodra die informatie beschikbaar is.

  • Toegezegd door Burg, E. van der (Staatssecretaris Asiel en Migratie)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05154
Datum: 29 feb 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid)
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid