Toezeggingen : Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie

De staatssecretaris van J&V zegt toe de Kamer binnen een maand te informeren over een concreet tijdpad voor de uitwerking van de motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over mogelijkheden verkennen om antisemitisme als weigerings- of intrekkingsgrond zwaarder mee te wegen

  • Toegezegd door Burg, E. van der (Staatssecretaris Asiel en Migratie)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A00181
Datum: 29 jan 2024
Soort activiteit: Wetgevingsoverleg
Onderwerp(en): Begrotingsonderdeel asiel en migratie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid