Toezeggingen : Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie

De staatssecretaris van J&V zegt toe in Q1 2024 de Kamer te informeren over de verkenning welke maatregelen mogelijk zijn om op grond van nationale veiligheid beperkingen op te leggen aan de verlening van erkend referentstatus.

  • Toegezegd door Burg, E. van der (Staatssecretaris Asiel en Migratie)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A00181
Datum: 29 jan 2024
Soort activiteit: Wetgevingsoverleg
Onderwerp(en): Begrotingsonderdeel asiel en migratie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid