Toezeggingen

Zoekresultaten (2)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Financiën, Kat, H.

Toezeggingen

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris zegt toe aan het lid Kat dat zij vóór het tweeminutendebat schriftelijk terugkomt op de technische details over de schuldenregeling voor jongeren, bijv. op ramingen van de hoeveelheid kinderen waar het om gaat en wat daar voor nodig is.

TZ202310-124

Toegezegd aan Kat, H.

Toezeggingen

Toezegging bij Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

Toezegging bij Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen. De staatssecretaris zegt toe aan het lid Kat vóór inwerkingtreding van de wet met de Raad voor Rechtsbijstand een toepasbaar kader voor rechtsbijstandverlening uit te werken voor ex-partners, en daarbij ook de huidige bijzondere rechtsbijstand regeling tegen het licht te houden

TZ202306-163

Toegezegd aan Kat, H.