Toezeggingen : Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

De staatssecretaris zegt toe aan het lid Kat dat zij vóór het tweeminutendebat schriftelijk terugkomt op de technische details over de schuldenregeling voor jongeren, bijv. op ramingen van de hoeveelheid kinderen waar het om gaat en wat daar voor nodig is.

  • Toegezegd door Vries, A. de (Staatssecretaris Toeslagen en Douane)
  • Toegezegd aan Kat, H. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05516
Datum: 12 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiën