Brieven regering

Zoekresultaten (3.952)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

Uitkomsten overleg Julianakanaal

Uitkomsten overleg Julianakanaal. en dat de details in afstemming met de sector en de bestuurlijke partners in de komende weken zullen worden uitgewerkt en opgepakt. Naast het externe overleg heeft Rijkswaterstaat ook een interne stuurgroep op...

2024D13712

Brieven regering

Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten tweede helft 2023

Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten tweede helft 2023. 32404 Programma hoogfrequent spoorvervoer Nr. 122 Brief van de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 april 2024...

2024D14150

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘Network Quality and Environment Framework’

Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘Network Quality and Environment Framework’.

2024D14146

Brieven regering

Tiende Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer over de tweede helft van 2023

Tiende Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer over de tweede helft van 2023. 32404 Programma hoogfrequent spoorvervoer Nr. 121 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2024D14133

Brieven regering

Water en Bodem Sturend - Publicatie ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving

Water en Bodem Sturend - Publicatie ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Water Via deze brief wordt de Kamer, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, geïnformeerd dat het definitief ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving...

2024D14127

Brieven regering

Stand van zaken uitvoering vonnis RBV-zaak

Stand van zaken uitvoering vonnis RBV-zaak. 29665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. 498 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 april 2024 Tijdens de Regeling...

2024D14131

Brieven regering

Versterken toezicht en handhaving staalslakken

Versterken toezicht en handhaving staalslakken. Versterken Hierbij leg ik u de resultaten voor van mijn onderzoek naar het versterken van toezicht en handhaving op toepassingen met staalslakken die ik op 19 april 2023 aankondigde in de...

2024D14648

Brieven regering

Besluit op Woo-verzoek over aanbesteding SAR-helikopters in gebruik bij Kustwacht

Besluit op Woo-verzoek over aanbesteding SAR-helikopters in gebruik bij Kustwacht. 30490 Kustwacht In Nederland Nr. 45 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4...

2024D13484

Brieven regering

Reactie op brief van Greenpeace Nederland en een aantal andere organisaties over Tata Steel Nederland

Reactie op brief van Greenpeace Nederland en een aantal andere organisaties over Tata Steel Nederland. effecten op de gezondheid worden opgenomen. Uitgangspunt hierbij moet zijn dat de impact van Tata Steel Nederland zo snel en zo...

2024D13146

Brieven regering

Onderzoek naar de relatie tussen luchtkwaliteit en COVID-19

Onderzoek naar de relatie tussen luchtkwaliteit en COVID-19. , is er geen specifieke relatie waargenomen tussen langdurige blootstelling aan slechtere luchtkwaliteit en COVID-19 in het bijzonder. Het onderzoek bevestigt dat slechtere luchtkwaliteit tot ernstigere gevallen van...

2024D13138

Brieven regering

Milieuproblematiek Tata Steel

Milieuproblematiek Tata Steel. deze zekerstelling niet alleen kosten voor bodemverontreiniging, maar kan het ook worden ingezet voor andere milieukosten (bijvoorbeeld het opruimen van afval of opslagen van gevaarlijke stoffen). Anderzijds kunnen de zekergestelde middelen niet worden...

2024D13144

Brieven regering

Verslag Milieuraad d.d. 25 maart 2024

Verslag Milieuraad d.d. 25 maart 2024. 21501-08 Milieuraad Nr. 944 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Klimaat en Energie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2024D14018

Brieven regering

Nazending onderliggende beslisnota's inzake Luchthavenindelingbesluit (LIB)(Kamerstuk 29665-496)

Nazending onderliggende beslisnota's inzake Luchthavenindelingbesluit (LIB)(Kamerstuk 29665-496). de wijziging van het luchthavenindelingbesluit (LIB). In dit kader zijn per abuis de onderliggende beslisnota’s niet meegezonden met de voortgangsbrief. Hierbij worden deze beslisnota’s alsnog aan de Kamer gestuurd...

2024D13973

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Tegengif die is verstuurd namens meerdere organisaties en omwonenden van Chemours

Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Tegengif die is verstuurd namens meerdere organisaties en omwonenden van Chemours. de vraag of het kabinet bereid is tot een nationaal verbod op PFAS in consumentenartikel te...

2024D13184

Brieven regering

Beleidsreactie op Staat van de Luchtvaart 2023

Beleidsreactie op Staat van de Luchtvaart 2023. 31936 Luchtvaartbeleid Nr. 1152 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 april 2024 Met deze brief...

2024D14140