Brieven regering

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven

Brieven regering

Processen verbaal Tweede Kamerverkiezing

Processen verbaal Tweede Kamerverkiezing. Den Haag, 28 juni 2010-06-28 De brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21 juni 2010 inzake de processen verbaal Tweede Kamerverkiezingen (kernmerk BPR2010/U54312) is op verzoek van Jaap/Linda...

2010D26933