Wetsvoorstellen

Hieronder staan de wetsvoorstellen die aanhangig zijn bij de Tweede Kamer. Dit betekent dat de Tweede Kamer ze mogelijk gaat behandelen. De wetsvoorstellen zijn ingediend door de regering of een Kamerlid. Onder de knop "aanhangig" staan ook de afgedane wetsvoorstellen. Per wetsvoorstel kunt u zien: de fase, de bijbehorende commissie, de indieners, het type wetsvoorstel en de datum van indienen. Ook kunt u de bijbehorende Kameractiviteiten, documenten en debatfragmenten bekijken.

16 mei 2018
Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over 2017 opgenomen.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34950-XV
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
16 mei 2018
Slotwet Ministerie van Defensie 2017

...

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
34950-X
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

vaste commissie voor Defensie
16 mei 2018
Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over 2017 opgenomen.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
34950-VIII
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
16 mei 2018
Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie over 2017 opgenomen.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
34950-VI
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
16 mei 2018
Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds over 2017 opgenomen.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
34950-XIII
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
16 mei 2018
Slotwet Deltafonds 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Deltafonds over 2017 opgenomen.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
34950-J
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
16 mei 2018
Slotwet Infrastructuurfonds 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Infrastructuurfonds over 2017 opgenomen.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
34950-A
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
+ 1 andere

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
16 mei 2018
Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over 2017 opgenomen.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
34950-XII
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
16 mei 2018
Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over 2017 opgenomen.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34950-XVI
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
16 mei 2018
Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2017

...

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
34950-XVII
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
16 mei 2018
Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds over 2017 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34950-IV
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
16 mei 2018
Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting voor 2017 van het ministerie van Financiën opgenomen.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
34950-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

vaste commissie voor Financiën
16 mei 2018
Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over 2017 opgenomen.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
34950-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
16 mei 2018
Slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs over 2017 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34950-IIB
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
16 mei 2018
Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017

...

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
34950-V
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
16 mei 2018
Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over 2017 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34950-VII
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
16 mei 2018
Slotwet Provinciefonds 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Provinciefonds over 2017 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34950-C
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
16 mei 2018
Slotwet van de Koning 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van de Koning over 2017 opgenomen.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
34950-I
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
16 mei 2018
Slotwet Gemeentefonds 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Gemeentefonds over 2017 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34950-B
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
16 mei 2018
Slotwet Wonen en Rijksdienst 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van Wonen en Rijksdienst over 2017 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34950-XVIII
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
16 mei 2018
Slotwet Staten-Generaal 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van de Staten-Generaal over 2017 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34950-IIA
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
01 mei 2018
Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers 2018

Voor politieke ambtsdragers (ministers en staatssecretarissen, leden van de Tweede Kamer, de voorzitter van de Eerste Kamer, burgemeesters en wethouders, commissarissen van de Koning en leden van Gedeputeerde Staten en leden van het dagelijks bestuur van een waterschap) die werkloos, ziek of arbeidsongeschikt worden gelden andere sociale voorzieningen dan de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De regelingen voor politieke ambtsdragers, zoals vastgelegd in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa), zijn over het algemeen ruimer. Dat leidt voortdurend tot discussies, in de samenleving, in de Kamer en in het kabinet. In deze wet worden deze voorzieningen ongedaan gemaakt en wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de WW, ZW en WIA.

A.A.G.M. van Raak
Tweede Kamerlid
34943
Indiener A.A.G.M. van Raak
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
18 apr 2018
Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG geeft burgers van wie persoonsgegevens verwerkt worden verschillende rechten en draagt degenen die deze persoonsgegevens verwerken gelijktijdig enkele plichten op. Ter uitvoering van deze verordening is de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming opgesteld. Daarbij wordt onder meer de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) ingetrokken. Als gevolg hiervan is het noodzakelijk enige wetten technisch aan te passen omdat hierin nog verwijzingen zijn opgenomen naar de Wbp, of nog gebruik wordt gemaakt van verouderde terminologie. Dat gebeurt in dit voorstel.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
34939
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 2 anderen

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
18 apr 2018
Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

Wijziging van de Wet op de huurtoeslag in verband met het laten vervallen van de bepaling dat de eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt geïndexeerd met het percentage van de netto-bijstandsontwikkeling indien dat percentage lager is dan het percentage van de huurprijsontwikkeling en van de maximale inkomensgrenzen vanaf welke geen huurtoeslag wordt toegekend (Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen)

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34940
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 apr 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van Koninkrijksrelaties. De wijzigingen houden verband met de wederopbouw van de Bovenwindse eilanden. Orkaan Irma veroorzaakte in september 2017 grote schade op de eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34936
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Filters wissen