Van Wetsvoorstel tot Wet

Onze maatschappij kan niet functioneren zonder afspraken of wetten. Over verkeer, economie, onderwijs, de rechten van jongeren, noem maar op. Omdat de maatschappij steeds verandert moeten er nieuwe wetten gemaakt worden of oude wetten moeten worden aangepast. En dat is een van de belangrijkste taken van de Tweede Kamer en de regering. Welke stappen zijn er nodig om een wet te maken en welke rol speelt de Tweede Kamer daar bij?

Hier klopt iets niet

De Tweede Kamer krijgt regelmatig signalen over allerlei problemen in de samenleving. Daarover hoort de Kamer van maatschappelijke organisaties of er komen meldingen van burgers of via de media. Lees verder over signalen uit de samenleving

Een voorstel

Als het kabinet, net als de Tweede Kamer, vindt dat er wetgeving moet komen, geeft het kabinet aan ambtenaren de opdracht de tekst daarvan te schrijven. Hoe moet zo'n huisverbod precies worden geregeld of anders gezegd: wat moet er in de wet komen? Lees verder over een wetsvoorstel

Hoe denkt de politiek er over?

Het wetsvoorstel gaat eerst naar een commissie uit de Tweede Kamer. In zo'n commissie zitten leden uit alle partijen (in de Tweede Kamer heten die fracties) die veel weten over een bepaald onderwerp. In dit geval dus over justitie. De fracties in de Tweede Kamer geven schriftelijk commentaar op het wetsvoorstel. Lees verder over de behandeling in de Tweede Kamer 

Wordt het ja, nee of iets anders?

Na de voorbereiding in de commissie volgt een debat in de vergaderzaal van de Tweede Kamer. De fracties in de Tweede Kamer gaan met de minister(s) over het wetsvoorstel praten. Ook de wijzigingen die de Kamerleden hebben voorgesteld worden besproken. Lees verder over het debat in de Tweede Kamer 

Weten we het zeker?

Ook in de Eerste Kamer houdt eerst een commissie zich met het voorstel bezig. Net als in de Tweede Kamer is er eerst een schriftelijke ronde en daarna (eventueel) een debat en een stemming. De Eerste Kamer let vooral op uitvoerbaarheid van de nieuwe wet en of het voorstel goed in elkaar zit. Lees verder over de behandeling in de Eerste Kamer 

Nieuwe regels

Als het wetsvoorstel ook in de Eerste Kamer is aangenomen, moet de nieuwe wet bekend worden gemaakt en in het Staatsblad worden geplaatst. De wet wordt ondertekend door het staatshoofd en door de minister die het wetsvoorstel heeft verdedigd. Lees verder over een aangenomen wet