Wetsvoorstellen

Hieronder staan aanhangige wetsvoorstellen. Dit zijn nieuwe wetsvoorstellen, ingediend door de regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer. Onder de knop "aanhangig" staan ook de afgedane wetsvoorstellen.

Deze pagina is een b├Ętaversie. Uw reactie stellen we op prijs.

17 mrt 2017
Uitbreiding van het kraamverlof om de band tussen de partner en het kind te versterken

Dit initiatiefvoorstel van de leden Maij (PvdA) en Anne Mulder (VVD) beoogt de informatiepositie van het parlement in EU-zaken structureel te borgen en uit te breiden. De indieners willen vastleggen dat de regering alle EU-informatie die zij heeft, in beginsel ook deelt met het parlement. De precieze inzetten van de Nederlandse regering aan Europese onderhandelingstafels en overleggremia moeten voor de Kamer inzichtelijk zijn. De wet zorgt voor een helder overzicht van gevraagde EU-informatie en voor inzicht in deze EU-informatie en leidt tot een betere naleving van informatieafspraken tussen de regering en beide Kamers. Centraal uitgangspunt in dit voorstel is dat de regering het parlement uitgebreid, zo spoedig mogelijk en continu informeert over alle zaken met betrekking tot de Europese Unie, en met het uitgangspunt een openbare behandeling. De Staten-Generaal moeten daarover te allen tijde de gelegenheid hebben om, waar mogelijk, tijdig met de regering in overleg te gaan over de verstrekte informatie. De regering geeft middels leeswijzers duiding bij de verstrekte informatie zodat ook bij een grotere hoeveelheid documenten de inhoud overzichtelijk blijft. Uitgangspunt blijft om de informatie zoveel mogelijk openbaar te kunnen behandelen. Waar dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat openbaarheid van de informatie de Nederlandse onderhandelingspositie schaadt, vindt de parlementaire controle deels plaats in vertrouwelijkheid. Dat is tot nu toe niet gebruikelijk.

M.E. Maij
Tweede Kamerlid
34695
Indiener M.E. Maij
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

vaste commissie voor Europese Zaken
Filters wissen