Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Vries de, A.

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Wet aanpassing termijnen en nabestaandenregeling hersteloperatie toeslagen

Het wetsvoorstel regelt een verlenging van een aantal beslistermijnen op aanvragen en bezwaren bij de hersteloperatie toeslagen, verlenging van de indieningstermijn voor bezwaren. Verder bevat het voorstel onder meer aanpassingen in de zogenoemde nabestaandenregeling.

Indiener A. (Aukje) de Vries
staatssecretaris van Financiën

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan
36577

Indiener A. (Aukje) de Vries
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën