Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (3)

U zoekt in Sneller, J.C.

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Initiatiefwetsvoorstel Sneller - Wet verval bijzondere aanwijzingsbevoegdheid openbaar ministerie

Initiatiefwetsvoorstel van het lid Sneller tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO) naar aanleiding van twijfels over de bevoegdheden die de minister heeft om zich te bemoeien met individuele strafzaken van het Openbaar Ministerie (OM). Dit wetsvoorstel voorziet in vier wijzigingen van de Wet RO: 1. Voorstel om de bijzondere aanwijzingsbevoegdheid van de minister aan het OM te schrappen. De minister kan dan niet meer een aanwijzing geven tot opsporing, tot vervolging of tot niet-vervolging of de wijze voorschrijven waarop het OM in een concrete strafzaak zijn bevoegdheden moet inzetten. Op deze wijze wordt formeel ingrijpen door de minister in een concrete strafzaak onmogelijk gemaakt. 2. Voorstel om de inlichtingenplicht van het College van procureurs-generaal te beperken. 3. Voorstel om artikel 131, vijfde lid, Wet RO te schrappen waardoor de verplichting komt te vervallen om beslissingen zoals bedoeld in artikel 140a Sv aan de minister voor te leggen. En daarbij de verplichting vervalt om in het Reglement van Orde van het College van procureurs-generaal te regelen in welke andere gevallen een beslissing aan de minister wordt voorgelegd. 4. Voorstel om in artikel 128 Wet RO te bepalen dat de uitoefening van taken en bevoegdheden door het OM in een concreet geval geschiedt zonder ondergeschiktheid aan de minister.

Indiener J.C. Sneller
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36125

Indiener J.C. Sneller
Tweede Kamerlid

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal

Dit initiatiefwetsvoorstel van de leden Sneller (D66) en Kathmann (PvdA) stelt een wijziging voor van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal.

Indiener J.C. Sneller
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
J.C. Sneller D66
36047

Indiener J.C. Sneller
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel voor een Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening Nederlanders buiten de Europese Unie

Met dit voorstel krijgen Nederlanders buiten de Europese Unie het recht om een basisbetaalrekening bij een Nederlandse bank aan te vragen en aan te houden.

Indiener J.C. Sneller
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36015

Indiener J.C. Sneller
Tweede Kamerlid

Financiƫn

Naar boven