Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Bergkamp, V.A.

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Dit wetsvoorstel bevat de begroting, de Raming, voor de Tweede Kamer voor het jaar 2023. Deze Raming wordt vervolgens door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegevoegd aan hoofdstuk IIA van de Rijksbegroting.

Indiener V.A. Bergkamp
Voorzitter van de Tweede Kamer

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
V.A. Bergkamp D66
36062

Indiener V.A. Bergkamp
Voorzitter van de Tweede Kamer

Binnenlandse Zaken

Naar boven