Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (2)

U zoekt in Ark van, T.

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Het voorstel regelt dat zorgverleners kunnen worden verplicht om bepaalde gegevens (ten minste) elektronisch uit te wisselen, zolang daarvoor een grondslag bestaat (zoals toestemming van de patiënt). Ook kunnen eisen worden gesteld aan de taal die bij de gegevensuitwisseling wordt gebruikt, zodat zorgverleners elkaar meteen kunnen begrijpen. Ten slotte kunnen eisen worden gesteld aan de techniek waarmee gegevens worden uitgewisseld, zodat de gegevensuitwisseling niet wordt bemoeilijkt doordat zorgaanbieders verschillende informatiesystemen gebruiken.

Indiener T. van Ark
minister voor Medische Zorg
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
T. van Ark VVD
R.W. Knops CDA
35824

Indiener T. van Ark
minister voor Medische Zorg
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens.

Dit wetsvoorstel regelt een wettelijke grondslag voor de verwerking van (gepseudonimiseerde) persoonsgegevens ten behoeve van kwaliteitsregisters van verslavingszorg en traumazorg. Daarnaast regelt het wetsvoorstel een grondslag voor de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Indiener T. van Ark
minister voor Medische Zorg

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
T. van Ark VVD
35562

Indiener T. van Ark
minister voor Medische Zorg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Naar boven