Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (222)

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake energietoeslag lage inkomens)

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake energietoeslag lage inkomens)

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36211

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen (Wet versterking participatie op decentraal niveau)

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen (Wet versterking participatie op decentraal niveau)

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36210

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36200-IX

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Financiën

Wetsvoorstellen

Begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Indiener R.H. Dijkgraaf
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
R. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
D. Wiersma, minister voor Primair en Voorgezet Onderwijs
36200-VIII

Indiener R.H. Dijkgraaf
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstellen

Begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Indiener E.J. Kuipers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36200-XVI

Indiener E.J. Kuipers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Begroting van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van de Staten-Generaal (IIA).

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36200-IIA

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB).

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36200-IIB

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36200-VI

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Verhoging van het kindgebonden budget en afschaffing van de Inkomensondersteuning AOW'ers (IOAOW)

Het zevende wetsvoorstel van de 7 voorstellen die samen het pakket Belastingplan 2023 vormen. Het voorstel bevat twee maatregelen: de verhoging van het kindgebonden budget per 1 januari 2023 en de afschaffing van de Inkomensondersteuning AOW’ers (IOAOW) per 1 januari 2025.

Indiener C.E.G. van Gennip
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Gennip C.E.G. van (CDA)
36208

Indiener C.E.G. van Gennip
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Financiën

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

Dit wetsvoorstel beoogt de productiebeperking die de kolencentrales is opgelegd met het oog op de vermindering van de CO2-productie met terugwerkende kracht in te trekken. Deze intrekking is noodzakelijk in verband met concrete zorgen over een mogelijke verslechtering van de gasleveringssituatie, met name voor de winter van 2022/2023. Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel voorgesteld om de delegatiegrondslag voor het stellen van regels voor het fonds voor werknemers van een kolencentrale aan te passen. Ten slotte worden drie verbeteringen van de wettelijke productiebeperking van de kolencentrales voorgesteld.

Indiener R.A.A. Jetten
minister voor Klimaat en Energie

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Rob Jetten
36197

Indiener R.A.A. Jetten
minister voor Klimaat en Energie

Economische Zaken en Klimaat

Wetsvoorstellen

Begroting van het Nationaal Groeifonds (L) voor 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het Nationaal Groeifonds.

Indiener M.A.M. Adriaansens
minister van Economische Zaken en Klimaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Micky Adriaansens
36200-L

Indiener M.A.M. Adriaansens
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat

Wetsvoorstellen

Begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2023.

Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Ch. van der Wal-Zeggelink VVD
36200-XIV

Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 1 andere

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen

Het zesde wetsvoorstel van de 7 voorstellen die samen het pakket Belastingplan 2023 vormen. Dit zesde voorstel regelt een verandering van de Invorderingswet. Deze wet bepaalt dat over achterstallige belasting altijd rente wordt berekend en dat een uitzondering daarop altijd in de wet moet worden geregeld. De regering stelt voor dat de minister of staatsecretaris een uitzondering voortaan met een Algemene Maatregel van Bestuur mag doen.

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Rij M.L.A. van (CDA)
36207

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Financiën

Wetsvoorstellen

Begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat.

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36200-XII

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Begroting van het Deltafonds (J) voor 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het Deltafonds.

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36200-J

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Naar boven