Gang

Wetsvoorstel Wet seksuele misdrijven

Dit wetsvoorstel vervangt in Boek 2 Wetboek van Strafrecht de huidige Titel XIV Misdrijven tegen de zeden door een nieuwe Titel XIV Seksuele misdrijven. Met deze nieuwe titel wordt de strafrechtelijke aansprakelijkheid geregeld voor verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag die een ernstige aantasting vormen van de lichamelijke en seksuele integriteit. Hierdoor wordt de omvang van de strafrechtelijke bescherming uitgebreid en gemoderniseerd.

Met dit voorstel wordt beschreven welk gedrag onder welke omstandigheden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid leidt. Hierbij worden seksuele misdrijven aangemerkt als verschillende gedragingen waarbij er sprake is van onvrijwillig, ongelijkwaardig of ongewenst seksueel contact. De strafrechtelijke bescherming tegen aanranding en verkrachting, online seksueel misbruik (bijvoorbeeld seksueel getinte opmerkingen via sociale media of het ongewenst sturen van naaktfoto’s en seksfilmpjes) en seksuele intimidatie wordt verruimd. Daarnaast verruimt dit voorstel de mogelijkheden om strafrechtelijk op te treden tegen seksueel getint overlast veroorzakend gedrag door seksuele intimidatie zelfstandig strafbaar te stellen als overtreding tegen de openbare orde. Ook worden de strafmaxima voor bepaalde gedraging, zoals seksuele misdrijven tegen kinderen, verhoogd.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 144
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 23 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:10 - 15:40

Rondetafelgesprek

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 15:00 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:05 - 13:10

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, met daarbij het verzoek de plenaire behandeling aan te houden tot na ommekomst van de onderzoeksresultaten van de rapporteurs (naar verwachting medio mei).

Tijd activiteit: 11:00 - 12:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:25 - 13:30

Commissiedebat

Tijd activiteit: 14:00 - 17:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 14:05 - 14:06

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 november 2022.

Tijd activiteit: 14:45 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 10 oktober 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 12 oktober 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 november 2022. 

 3. 13 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 4. 3 november 2022

  Wet seksuele misdrijven (36222)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 13 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 15 december 2022

  Seksueel geweld en kindermisbruik

  Commissiedebat

 7. 21 december 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 8. 9 maart 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 16 maart 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 10. 29 maart 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, met daarbij het verzoek de plenaire behandeling aan te houden tot na ommekomst van de onderzoeksresultaten van de rapporteurs (naar verwachting medio mei). 

 11. 30 maart 2023

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 12. 11 april 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 13. 10 mei 2023

  Wet seksuele misdrijven

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 14. 20 juni 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 28 juni 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 16. 28 juni 2023

  Plenaire vergadering: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (Wet seksuele misdrijven) (36222)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 17. 4 juli 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten