Gang

Wetsvoorstel Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten

Doel van dit wetsvoorstel is het verstevigen van de wettelijke basis onder de inspanningen van het lokaal bestuur ter voorkoming en bestrijding van radicalisering en terroristische activiteiten. Het gaat hierbij vooral om een wettelijke taak en wettelijke mogelijkheid voor de burgemeester, namelijk het organiseren van casusoverleggen waarin de aanpak van radicaliserende of geradicaliseerde personen kan worden besproken. Deze overleggen worden in de praktijk al door een groot deel van de gemeenten georganiseerd. Het wetsvoorstel zorgt voor duidelijkheid rondom gegevensuitwisseling door de partijen die deelnemen aan de genoemde casusoverleggen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 141
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
PVV 37 Voor
GroenLinks-PvdA 25 Voor
VVD 24 Voor
NSC 20 Voor
D66 9 Voor
BBB 7 Voor
CDA 5 Voor
SP 5 Voor
ChristenUnie 3 Voor
DENK 3 Tegen
FVD 3 Tegen
PvdD 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
JA21 1 Voor

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:05 - 13:10

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:00 - 12:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 24 november 2022 te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 15:35 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 15 oktober 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 9 november 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 24 november 2022 te 14:00 uur. 

 4. 24 november 2022

  Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten (36225)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 29 maart 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 30 maart 2023

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 8. 17 oktober 2023

  Verzoek om instemming behandelen twee wetsvoorstellen op terrein terrorismebestrijding (Kamerstuk 36225 en Kamerstuk 35958) in WGO

  E-mailprocedure

 9. 13 maart 2024

  Plenaire vergadering: Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten) (36225) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 10. 21 maart 2024

  Plenaire vergadering: Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten) (36225) antwoord 1e termijn + rest

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 11. 26 maart 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 12. 2 april 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten