Wetsvoorstel Archiefwet 2021

Dit wetsvoorstel strekt tot modernisering van de Archiefwet 1995, zodat deze beter aansluit bij de praktijk van het digitale informatiebeheer. Het wetsvoorstel bevat ook een uitbreiding van het toezicht. Daarnaast beoogt het wetsvoorstel om begrippen te verduidelijken en de toelichting begrijpelijker te maken. Het voorliggende wetsvoorstel moet ook een bijdrage gaan leveren aan de noodzakelijke verbetering van de informatiehuishouding van de rijksoverheid.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:45 - 16:25

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 april 2022 om 10.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 maart 2022 om 10.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering i.v.m. besluitvorming over de genodigden voor het rondetafelgesprek. Technische briefing plannen kort na kerstreces?

Tijd activiteit: 14:00 - 14:30

Procedurevergadering

Besluit: In de procedurevergadering van 16 december a.s. zal de besluitvorming plaatsvinden over de deelnemers aan het RTG over onderhavig wetsvoorstel. Als volgcommissie zal de commissie BiZa aangemerkt worden.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 17 november 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 23 november 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 25 november 2021

  Procedurevergadering (hybride)

  Procedurevergadering

 4. 9 december 2021

  Procedurevergadering (hybride)

  Procedurevergadering

 5. 16 december 2021

  Procedurevergadering (hybride)

  Procedurevergadering

 6. 20 januari 2022

  Procedurevergadering (hybride)

  Procedurevergadering

 7. 23 februari 2022

  Archiefwet 2021

  Rondetafelgesprek

 8. 24 februari 2022

  Procedurevergadering (hybride)

  Procedurevergadering

 9. 7 april 2022

  Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 10. 8 november 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 10 november 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

Documenten

Naar boven