Wetsvoorstel

Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming

De richtlijn modernisering consumentenbescherming wil zorgen voor een betere handhaving van Europese consumentenregels. Ook worden Europese consumentenregels aangepast zodat zij beter geschikt zijn voor nieuwe, met name digitale ontwikkelingen. Met deze richtlijn worden vooral de regels die gelden voor online handelaren en aanbieders van onlinemarktplaatsen uitgebreid en verduidelijkt. Consumenten zoeken, vergelijken en kopen steeds vaker producten en diensten online. Het plaatsen of laten plaatsen van neprecensies op het internet wordt bijvoorbeeld verboden.

Activiteiten

15 dec 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:40 - 15:41

14 dec 2021
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

Debat terugkijken
26 okt 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 18 november 2021 te 14.00 uur.

16:30 - 17:30

14 okt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

14:10 - 14:11

Wetgevingsproces

13 okt 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
14 okt 2021

Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 okt 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
18 nov 2021

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Prijzenwet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie (PbEU 2019, L 328) (Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming) (35940)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14 dec 2021

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering
15 dec 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 mrt 2022

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
10 mrt 2022

Plenaire vergadering: Hamerstuk (Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Prijzenwet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie (PbEU 2019, L 328) (Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming)) (35940)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

13 okt 2021
Download Reactie ACM
13 okt 2021
Download Advies AP
13 okt 2021
Download Advies ATR
13 okt 2021
Download Advies AFM
13 okt 2021
Download Beslisnota
25 feb 2022
Download Beslisnota
Alle documenten