Gang

Wetsvoorstel Begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het jaar 2022

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 138
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:30

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.  Ter informatie.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 16:25 - 21:45

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie (de procedures zijn al bepaald).

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: In de procedurevergadering van 8 september jl. heeft de volgende besluitvorming al plaatsgevonden: Inbrengtermijnen voor feitelijke vragen 14 oktober te 10.00 uur; Antwoord regering vrijdag 5 november; Plenaire begrotingsbehandeling in de week van 16 november a.s.;wgo cultuur is gepland op 22 november van 11.00 -17.00 uur; wgo media op 29 november van 11.00-17.00 uur. wgo emancipatie 6 december van 11.00-17.00 uur; Gezien de te verwachten beleidsluwe begroting OCW 2022, is er geen behoefte aan een begrotingsonderzoek. Begrotingsbrief van de Algemene Rekenkamer afwachten en dan beslissen of een technische briefing gewenst is.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:41 - 15:55

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 15:06 - 15:07

Wetgevingsproces

 1. 21 september 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 september 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 3. 22 september 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 4. 7 oktober 2021

  Procedurevergadering (videoconferentie)

  Procedurevergadering

  Besluit: In de procedurevergadering van 8 september jl. heeft de volgende besluitvorming al plaatsgevonden: Inbrengtermijnen voor feitelijke vragen 14 oktober te 10.00 uur; Antwoord regering vrijdag 5 november; Plenaire begrotingsbehandeling in de week van 16 november a.s.;wgo cultuur is gepland op 22 november van 11.00 -17.00 uur; wgo media op 29 november van 11.00-17.00 uur. wgo emancipatie 6 december van 11.00-17.00 uur; Gezien de te verwachten beleidsluwe begroting OCW 2022, is er geen behoefte aan een begrotingsonderzoek. Begrotingsbrief van de Algemene Rekenkamer afwachten en dan beslissen of een technische briefing gewenst is. 

 5. 14 oktober 2021

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 4 november 2021

  Procedurevergadering (videoconferentie)

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie (de procedures zijn al bepaald). 

 7. 17 november 2021

  Plenaire vergadering: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 8. 18 november 2021

  Plenaire vergadering: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 9. 22 november 2021

  OCW-begroting, onderdeel Cultuur

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 10. 25 november 2021

  Procedurevergadering (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie.  Ter informatie. 

 11. 29 november 2021

  OCW-begroting, onderdeel Media

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 12. 6 december 2021

  OCW-begroting, onderdeel Emancipatie

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 13. 7 december 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten