Wetsvoorstel

Wijziging vermelding geslacht in geboorteakte

Het wetsvoorstel strekt ertoe de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de geboorteakte te versoepelen en de procedure te vereenvoudigen. Onder meer wordt voorgesteld de voorwaarde van een deskundigenverklaring te schrappen en de leeftijdsgrens van zestien jaar te laten vervallen.

Activiteiten

20 jan 2022
18 nov 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

16:00 - 16:01

08 jul 2021
09 jun 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 juli 2021.  Niet controversieel verklaren.

14:30 - 16:00

19 mei 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. De staf van de griffie zal met een voorstel komen over de mogelijkheden van het uitvoeren van een wetenschapstoets.

14:30 - 16:00

11 mei 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

04 mei 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
11 mei 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 mei 2021

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
09 jun 2021

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
08 jul 2021

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (35825)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
08 jul 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 sep 2021

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
17 nov 2021

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
18 nov 2021

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 jan 2022

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
20 jan 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 feb 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Week 24

Plenaire vergadering: Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (35825)

Plenair debat (wetgeving)
Meer zien

Documenten

Alle documenten