Wetsvoorstel Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

De afgelopen jaren is regelmatig bericht over het bestaan van zogenoemde “zwijgcontracten” in de zorg. De regering vindt dat zwijgbedingen over incidenten onaanvaardbaar zijn. Een zwijgbeding wordt overeengekomen tussen aanbieders en cliënten. Een geheimhoudingsbepaling is in algemene zin geoorloofd. Met dit wetsvoorstel wil de regering te verduidelijken dat een zwijgbeding met betrekking tot het verstrekken van informatie over incidenten in jeugdzorg, zorg en ondersteuning van rechtswege nietig is. Er hoeft dan niet meer, in geval van een geschil door tussenkomst van de rechter, beoordeeld te worden of er sprake is van nietigheid omdat de inhoud of strekking van het zwijgbeding is strijd is met de goede zeden of de openbare orde. Het wetsvoorstel regelt direct de wettelijke nietigheid van een zwijgbeding.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 148
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 14
SP 9
GroenLinks 8
PvdA 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
FVD 5
SGP 3
JA21 3
Groep Van Haga 3
DENK 3
Volt 2
Gündogan 1
BIJ1 1
Omtzigt 1
BBB 1
Tegen
Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:00

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:40

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:50 - 13:51

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:05 - 16:00

Bekijk via Debat Gemist

Plenair debat (overig)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 15:45 - 18:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:37 - 14:39

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 mei 2021 te 14.00 uur.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 15:00 - 15:35

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 14:45 - 19:35

Wetgevingsproces

 1. 18 maart 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 31 maart 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 6 april 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 14 april 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 5. 12 mei 2021

  Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 6. 29 september 2021

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 7. 30 september 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 20 april 2022

  Plenaire vergadering: Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning (35771)

  Plenair debat (overig)

 9. 10 mei 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 10. 11 mei 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 17 mei 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 12. 24 mei 2022

  Plenaire vergadering: Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning (35771) (derde termijn)

  Plenair debat (wetgeving)

 13. 25 mei 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 14. 31 mei 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven