Wetsvoorstel

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen

Artikel 6:119a lid 6 BW wordt gewijzigd en dit zorgt ervoor dat grote ondernemingen in hun handelsrelatie met mkb-ondernemingen een betaaltermijn van ten hoogste 30 dagen kunnen afspreken. De reikwijdte van het huidige artikel 6:119a lid 6 BW blijft ongewijzigd, dat wil zeggen dat deze betaaltermijn alleen van toepassing is in de handelsrelatie tussen grote ondernemingen als schuldenaar en mkb-ondernemingen als schuldeiser.

Activiteiten

16 sep 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

22:35 - 22:36

14 sep 2021
13 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 27 mei 2021 te 12.00 uur.  Niet controversieel verklaren.

16:30 - 18:00

Debat terugkijken
24 mrt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

13:30 - 13:31

Wetgevingsproces

16 mrt 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
24 mrt 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 apr 2021

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
27 mei 2021

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (35769)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14 sep 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
16 sep 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Week 50

Plenaire vergadering: Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (35769)

Plenair debat (wetgeving)
Meer zien

Documenten

16 mrt 2021
Download Advies ATR
Alle documenten