Wetsvoorstel

Wet implementatie EETS-richtlijn

Dit wetsvoorstel implementeert Richtlijn (EU) 2019/520 en heeft twee door die Richtlijn voorschreven doelstellingen.
De eerste doelstelling is het waarborgen van de interoperabiliteit tussen elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer op het wegennet van de Europese Unie. Om dit doel te verwezenlijken wordt het mogelijk houders of eigenaren van voertuigen een Europese elektronische tolheffingsdienst aan te bieden; een European Electronic Toll Service (EETS). Dit in aanvulling op nationale elektronische tolheffingsdiensten. Gebruikers van deze dienst kunnen dan onder één overeenkomst (en zonodig met één soort boordapparatuur) aan tolverplichtingen voldoen in alle elektronische tolheffingsgebieden in ten minste vier lidstaten waar de dienstaanbieder (EETS-aanbieder) is geaccrediteerd.
De tweede doelstelling is het faciliteren van de grensoverschrijdende uitwisseling van voertuigregistratiegegevens over voertuigen en de eigenaren of houders daarvan, waarvoor in de Unie geen wegentol is betaald. De regels voor dit doel zijn grotendeels al geïmplementeerd in het Kentekenreglement. De Richtlijn moet uiterlijk 19 oktober 2021 zijn geïmplementeerd.

Activiteiten

14 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op op 12 mei 2021.

10:15 - 12:15

24 mrt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

13:30 - 13:31