Wetsvoorstel

Wet werken waar je wilt

Voorstel van wet van het lid Van Weyenberg en het lid Smeulders. Het initiatiefwetsvoorstel is bedoeld om ervoor te zorgen dat werknemers meer vrijheid krijgen in hoe zij de balans tussen het werken op werklocatie en het werken thuis willen organiseren. De Wet flexibel werken (Wfw) wordt gewijzigd om mogelijk te maken dat een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats op eenzelfde manier wordt behandeld als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

03 feb 2021
Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie (in afwachting van het advies Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop).

13:00 - 13:30

Wetgevingsproces

Meer zien

Documenten

Alle documenten