Wetsvoorstel

Wet werken waar je wilt

Voorstel van wet van het lid Van Weyenberg en het lid Smeulders. Het initiatiefwetsvoorstel is bedoeld om ervoor te zorgen dat werknemers meer vrijheid krijgen in hoe zij de balans tussen het werken op werklocatie en het werken thuis willen organiseren. De Wet flexibel werken (Wfw) wordt gewijzigd om mogelijk te maken dat een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats op eenzelfde manier wordt behandeld als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur.

Activiteiten

13 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 mei 2021 te 14.00 uur.  Niet controversieel verklaren.

16:30 - 17:30

Debat terugkijken
31 mrt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

14:45 - 19:35

24 mrt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

13:30 - 13:31

03 feb 2021
Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie (in afwachting van het advies Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop).

13:00 - 13:30

Wetgevingsproces

27 jan 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
03 feb 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
24 mrt 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
31 mrt 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten