Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een verduidelijking van de tijdelijke grondslag voor het stellen van regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer

Het tijdelijke artikel 58p, tweede lid, van de Wet publieke gezondheid, per 1 december 2020 in werking getreden via de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, biedt een tijdelijke mogelijkheid om bij ministeriële regeling regels te stellen over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer. Doel van dit wetsvoorstel is het verduidelijken van deze wettelijke grondslag. Om iedere discussie over de juridische grondslag inzake de verplichte negatieve testuitslag te voorkomen heeft het kabinet besloten tot deze wetswijziging. Een negatieve coronatest wordt verplicht gesteld voor reizigers uit het buitenland.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
SGP 3
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
DENK 3
FvD 2
Krol 1

Activiteiten

07 jan 2021
Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Wet publieke gezondheid, waarin de juridische grondslag is opgenomen voor de verplichte negatieve testuitslag voor reizigers die gebruikmaken van lucht- of scheepvaart (35695)

Besluit: Behandeld.

10:00 - 13:00

Wetgevingsproces

06 jan 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
06 jan 2021

Voorstel van wet tot Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een verduidelijking van de tijdelijke grondslag voor het stellen van regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer(35695)

E-mailprocedure
07 jan 2021

Wijziging van de Wet publieke gezondheid, waarin de juridische grondslag is opgenomen voor de verplichte negatieve testuitslag voor reizigers die gebruikmaken van lucht- of scheepvaart (35695)

Wetgevingsoverleg
07 jan 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen: Over het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een verduidelijking van de tijdelijke grondslag voor het stellen van regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer (35695)

Stemmingen

Documenten

Alle documenten