Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet precursoren voor explosieven en de Wet op de op de economische delicten

Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan Verordening 2019/1148/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven. De verordening reguleert het aanbieden, binnenbrengen, bezit en gebruik van precursoren voor explosieven. Precursoren voor explosieven zijn chemicaliën die gebruikt kunnen worden voor legitieme toepassingen, maar tevens kunnen worden misbruikt voor de vervaardiging van explosieven. Voorbeelden van dergelijke precursoren zijn ammoniumnitraat, waterstofperoxide, aceton en zwavelzuur. Deze precursoren worden onder meer gebruikt in respectievelijk kunstmest, bleekmiddel, nagellakremover en gootsteenontstopper. De verordening vervangt Verordening (EU) Nr. 98/2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (PbEU 2013, L 39, 2013/98/EU). De verordening beoogt de beschikbaarheid van precursoren voor explosieven voor particulieren te beperken, en bevordert dat verdachte transacties in de gehele toeleveringsketen adequaat worden gemeld.

Activiteiten

08 jul 2021
04 feb 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:45 - 13:46

03 feb 2021
E-mailprocedure

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

14:00 - 14:00

Debat terugkijken
28 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 januari 2021.

13:00 - 15:30

12 jan 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:15 - 15:45

Wetgevingsproces

21 dec 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
12 jan 2021

Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 jan 2021

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
28 jan 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
29 jan 2021

Wijziging van de Wet precursoren voor explosieven en de Wet op de op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 (PbEU 2019, L 186) (35689)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
03 feb 2021

Aanmelden als hamerstuk inzake Kamerstuk 35689

E-mailprocedure
04 feb 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 feb 2021

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet precursoren voor explosieven en de Wet op de op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 (PbEU 2019, L 186) (35689)

Hamerstukken
08 jul 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 sep 2021

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
26 jan 2022

Terrorisme/extremisme

Commissiedebat
27 jan 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

22 dec 2020
Download Advies ATR
22 dec 2020
Download Advies AP
Alle documenten