Wetsvoorstel

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten

In het Preventieakkoord is afgesproken om te streven in 2040 een rookvrije generatie te realiseren. Ingezet wordt op een tabaksontmoedigingsbeleid dat bestaat uit meerdere maatregelen die met elkaar samenhangen. In aanvulling op deze maatregelen strekt onderhavig wetsvoorstel ertoe om elektronische verhittingsapparaten, en onderdelen daarvan, bestemd voor de consumptie van tabak of tabaksproducten onder het toepassingsbereik van de wet te brengen en het mogelijk te maken eisen te stellen aan het uiterlijk van sigaretten.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
Week 20
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten (35665)

15 apr 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:29 - 13:30

14 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:30

16 dec 2020
08 dec 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

17:15 - 17:30

Wetgevingsproces

04 dec 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
08 dec 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 dec 2020

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering
20 jan 2021

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten (35665)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
03 feb 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
14 apr 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
15 apr 2021

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Week 20

Plenaire vergadering: Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten (35665)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten