Wetsvoorstel

Wijziging van de Verzamelwet Brexit

Dit wetsvoorstel wil het mogelijk te maken om tijdelijke voorzieningen te kunnen treffen in de zes maanden na de afloop van de overgangsperiode die is opgenomen in het Terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Deze overgangsperiode eindigt op 31 december 2020. De mogelijkheid om voorzieningen te treffen op het terrein van de zorg is eveneens verlengd en tegelijkertijd geharmoniseerd met het terrein van de sociale zekerheid. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel wijzigingen van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) en de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964). Het wetsvoorstel is onderdeel van de zogenaamde readiness voorbereidingen. Readiness maatregelen ter voorbereiding op het aflopen van de overgangsperiode zullen in alle gevallen genomen moeten worden, niet alleen om voorbereid te zijn op een mogelijke «no deal».

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Tegen
PVV 20
SP 14
PvdD 4
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

03 dec 2020
30 nov 2020
Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Verzamelwet Brexit (35 595) - deel 1

09:30 - 11:00

30 nov 2020
Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Verzamelwet Brexit (35 595) - deel 2

21:00 - 23:00

Debat terugkijken
15 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 11 november 2020 te 12.00 uur.  Enkele staatsrechtgeleerden verzoeken om een factsheet op te stellen over dit wetsvoorstel.

15:00 - 16:00

Debat terugkijken
13 okt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Europese Zaken

15:30 - 15:35

Wetgevingsproces

08 okt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
13 okt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 okt 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
11 nov 2020

Wijziging van de Verzamelwet Brexit in verband met aanpassing van de termijn waarbinnen regelgevende bevoegdheden ten behoeve van overgangssituaties gelden alsmede wijziging van enkele andere wetten in verband met de Brexit

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten