Wetsvoorstel

Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek

Er zijn mensen op hoge leeftijd die op enig moment hun leven als «voltooid» beschouwen en gaan lijden aan een voor hen te lang geworden leven. Dit wetsvoorstel beantwoordt de vraag op welke manier aan deze groeiende wens onder ouderen tot meer autonomie tegemoet kan worden gekomen, als zij hun leven als voltooid beschouwen. Door een uitzondering te maken op de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding door een levenseindebegeleider bewerkstelligt dit wetsvoorstel voor de hierboven beschreven groep mensen de mogelijkheid om op een zelfgekozen moment het leven waardig te kunnen beëindigen. Deze ouderen krijgen zo de regie over een zelfgekozen levenseinde.

Wetgevingsproces

17 jul 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
09 sep 2020

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
25 mei 2022

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering

Documenten

Alle documenten