Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

In deze Incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) gecorrigeerd in verband met de noodmaatregelen die genomen zijn ten aanzien van het Coronavirus. Als gevolg hiervan worden de uitgaven van beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt voor 2020 verhoogd met € 10 miljard voor de subsidie Tijdelijke nood-maatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Verder wordt beleids-artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet voor 2020 verhoogd met € 3,8 miljard voor extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 10:15 - 10:16

Wetgevingsoverleg

Gecombineerd wetgevingsoverleg over vier incidentele suppletoire begrotingen inzake Noodpakket banen en economie

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 13:30 - 17:30

E-mailprocedure

Besluit: Een gecombineerd wetgevingsoverleg plannen met de minister van Financiën op woensdag 25 maart 2020 van 13.30 uur tot 17.30 uur over vier incidentele suppletoire begrotingen (EZK, FIN, LNV en SZW) inzake Noodpakket banen en economie.

Tijd activiteit: 16:00 - 16:00

E-mailprocedure

Besluit: Ingestemd met: 1. Inbrengtermijn voor feitelijke vragen over de afzonderlijke incidentele suppletoire begrotingen vaststellen op maandag 23 maart te 12.00 uur.2. De bewindslieden verzoeken de antwoorden in te dienen uiterlijk dinsdag 24 maart te 17.00 uur.3. Over de gecombineerde behandeling van de begrotingen, na ontvangst van de antwoorden op feitelijke vragen, wordt een afzonderlijk voorstel per e-mail voorgelegd.

Tijd activiteit: 12:00 - 12:00

Wetgevingsproces

 1. 18 maart 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 maart 2020

  [E-MAILPROCEDURE] - Voorstel voor de behandeling van vier incidentele suppletoire begrotingen

  E-mailprocedure

  Besluit: Ingestemd met: 1. Inbrengtermijn voor feitelijke vragen over de afzonderlijke incidentele suppletoire begrotingen vaststellen op maandag 23 maart te 12.00 uur.2. De bewindslieden verzoeken de antwoorden in te dienen uiterlijk dinsdag 24 maart te 17.00 uur.3. Over de gecombineerde behandeling van de begrotingen, na ontvangst van de antwoorden op feitelijke vragen, wordt een afzonderlijk voorstel per e-mail voorgelegd. 

 3. 20 maart 2020

  [E-MAILPROCEDURE] - Voorstel voor het houden van een gecombineerd wetgevingsoverleg over vier incidentele suppletoire begrotingen

  E-mailprocedure

  Besluit: Een gecombineerd wetgevingsoverleg plannen met de minister van Financiën op woensdag 25 maart 2020 van 13.30 uur tot 17.30 uur over vier incidentele suppletoire begrotingen (EZK, FIN, LNV en SZW) inzake Noodpakket banen en economie. 

 4. 23 maart 2020

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35415)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 25 maart 2020

  Gecombineerd wetgevingsoverleg over vier incidentele suppletoire begrotingen inzake Noodpakket banen en economie

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 6. 26 maart 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 7. 26 maart 2020

  Plenaire vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus over en de incidentele suppletoire begrotingen inzake de noodpakketten banen en economie (35412 t/m 35415) en de incidentele suppletoire begroting inzake consulaire dienstverlening (35416))

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten