Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving

Op 21 april 2021 treedt de nieuwe Europese diergezondheidsverordening in werking. Deze verordening brengt de omvangrijke hoeveelheid Europese wetgeving over diergezondheid samen in één kader. Daarbij ligt de focus, meer dan voorheen, op bevordering van de diergezondheid, via preventie, ziektebewaking, ziektebestrijding en onderzoek. De Wet dieren moet daarom op enkele technische punten worden aangepast. De Wet dieren vormt het kader voor de regels over het gedrag van mensen jegens dieren en voor de risico’s die dieren of van die dieren afkomstige producten met zich kunnen brengen. Op 1 januari 2013 is de Wet dieren in werking getreden voor de onderwerpen ‘diergeneesmiddelen’, ‘diervoeders’ en ‘dierlijke producten’ en op 1 juli 2014 voor ‘dierenwelzijn’. De beoogde datum van inwerkingtreding voor het onderwerp ‘diergezondheid’ is 21 april 2021, het moment dat de diergezondheidsverordening van toepassing wordt.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 142
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 15 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
FVD 8 Tegen
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
DENK 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 12:45 - 13:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:05

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:15 - 12:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 25 maart om 15.00 uur.

Tijd activiteit: 11:15 - 12:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd activiteit: 13:45 - 14:00

Wetgevingsproces

 1. 17 februari 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 februari 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 3. 11 maart 2020

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 25 maart om 15.00 uur.  

 4. 25 maart 2020

  Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 30 september 2020

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 1 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 27 januari 2021

  Extra-procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 8. 3 februari 2021

  Procedurevergadering commissie LNV (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling. 

 9. 21 april 2021

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving (35398)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 10. 11 mei 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten