Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving

Op 21 april 2021 treedt de nieuwe Europese diergezondheidsverordening in werking. Deze verordening brengt de omvangrijke hoeveelheid Europese wetgeving over diergezondheid samen in één kader. Daarbij ligt de focus, meer dan voorheen, op bevordering van de diergezondheid, via preventie, ziektebewaking, ziektebestrijding en onderzoek. De Wet dieren moet daarom op enkele technische punten worden aangepast. De Wet dieren vormt het kader voor de regels over het gedrag van mensen jegens dieren en voor de risico’s die dieren of van die dieren afkomstige producten met zich kunnen brengen. Op 1 januari 2013 is de Wet dieren in werking getreden voor de onderwerpen ‘diergeneesmiddelen’, ‘diervoeders’ en ‘dierlijke producten’ en op 1 juli 2014 voor ‘dierenwelzijn’. De beoogde datum van inwerkingtreding voor het onderwerp ‘diergezondheid’ is 21 april 2021, het moment dat de diergezondheidsverordening van toepassing wordt.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 15
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
DENK 3
JA21 3
SGP 3
Volt 3
BBB 1
BIJ1 1
Fractie Den Haan 1
Tegen
FVD 8

Activiteiten

11 mei 2021
21 apr 2021
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

17:10 - 22:19

03 feb 2021
Procedurevergadering

Besluit: Het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

12:45 - 13:45

01 okt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 14:05

30 sep 2020
11 mrt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 25 maart om 15.00 uur.

11:15 - 12:15

20 feb 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

13:45 - 14:00

Wetgevingsproces

17 feb 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
20 feb 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 mrt 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
25 mrt 2020

Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
30 sep 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
01 okt 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 jan 2021

Extra-procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
03 feb 2021

Procedurevergadering commissie LNV (via videoverbinding)

Procedurevergadering
21 apr 2021

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving (35398)

Plenair debat (wetgeving)
11 mei 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

15 jan 2021
Download Sprekerslijst
Alle documenten