Gang

Wetsvoorstel Wij­zi­ging van de Me­dia­wet in ver­band met de im­ple­men­ta­tie mo­der­ni­se­ring au­dio­vi­su­e­le me­dia­dien­sten­richt­lijn

Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van richtlijn 2018/1808, de herzieningsrichtlijn, waarmee de richtlijn audiovisuele mediadiensten wordt gewijzigd. De herzieningsrichtlijn regelt een verscheidenheid aan onderwerpen.
In het bijzonder gaat het om technologische ontwikkelingen en veranderingen bij aanbieders en bij consumenten. Als gevolg daarvan wordt de regelgeving ten aanzien van lineaire televisie en mediadiensten op aanvraag aangepast en reguleert de richtlijn een nieuw onderwerp, de videoplatformdiensten. Onderwerpen waar de herzieningsrichtlijn onder andere op ziet is de bescherming van minderjarigen, de regulering van toegankelijkheid van diensten voor mensen met een beperking, meer flexibele regeling voor zendtijd voor reclame, de promotie van Europese werken, de onafhankelijkheid van de mediatoezichthouder, het bevorderen van mediageletterdheid, en zelf- en coregulering van diverse onderwerpen bij videoplatformdiensten.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 128
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Groep Krol/vKA 2 Voor
Van Haga 1 Voor

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Wetgevingsoverleg

Media (w.v. Implementatie EU-richtlijn audiovisuele diensten / Novelle / Media en corona)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 13:00 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden als gereed voor plenaire behandeling (het WGO Richtlijn audiovisuele mediadiensten wordt gepland op 26 mei a.s. van 10.00 - 14.00 uur).

Tijd activiteit: 14:00 - 15:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 februari 2020 om 10.00 uur.  Technische briefing organiseren op 11 februari 2020.  Agenderen voor rondetafelgesprek op 12 februari 2020.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 15:20 - 15:30

Wetgevingsproces

 1. 17 december 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 december 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 3. 16 januari 2020

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 februari 2020 om 10.00 uur.  Technische briefing organiseren op 11 februari 2020.  Agenderen voor rondetafelgesprek op 12 februari 2020. 

 4. 11 februari 2020

  Ambtelijke briefing over het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 5. 12 februari 2020

  Nederlandse content binnen online streamingdiensten en videoplatformen

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 6. 14 februari 2020

  Wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 12 mei 2020

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden als gereed voor plenaire behandeling (het WGO Richtlijn audiovisuele mediadiensten wordt gepland op 26 mei a.s. van 10.00 - 14.00 uur). 

 8. 19 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 26 mei 2020

  Media (w.v. Implementatie EU-richtlijn audiovisuele diensten / Novelle / Media en corona)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 10. 2 juni 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 11. 9 juni 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 12. 9 juni 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten