Gang

Wetsvoorstel Tijdelijke wet Groningen

Veel bewoners van Groningen hebben schade aan hun woningen die veroorzaakt is door aardbevingen. Onder de bewoners heerst al lange tijd ontevredenheid over afhandeling van hun schadeverzoeken door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).
Dit wetsvoorstel voorziet in een wettelijke regeling voor een onafhankelijke afhandeling van alle vormen van schade als gevolg van bodembeweging. Het gaat hierbij om bodembeweging die veroorzaakt wordt door de gaswinning uit het Groningenveld of door de gasopslag bij Norg door de overheid. Voor de afhandeling van aanvragen om vergoeding van schade wordt het Instituut Mijnbouwschade Groningen opgericht. Hiermee wordt bereikt dat de afhandeling voortaan onafhankelijk plaatsvindt van de NAM, maar ook van andere betrokken partijen zoals de Minister van Economische Zaken en Klimaat, betrokken decentrale overheden en maatschappelijke organisaties.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:30

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 15:15 - 19:47

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:45 - 14:55

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:10

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, bij voorkeur nog voor het kerstreces.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 10 oktober 2019 te 12:00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Tijd activiteit: 15:00 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 5 juli 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 3 september 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 

 3. 11 september 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 10 oktober 2019 te 12:00 uur. 

 4. 10 oktober 2019

  Tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg (Tijdelijke wet Groningen) (TK 35250)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 14 november 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 26 november 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, bij voorkeur nog voor het kerstreces. 

 7. 27 november 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 28 november 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 14 januari 2020

  Plenaire vergadering: Tijdelijke wet Groningen (35250)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 10. 21 januari 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten