Wetsvoorstel

Tijdelijke wet Groningen

Veel bewoners van Groningen hebben schade aan hun woningen die veroorzaakt is door aardbevingen. Onder de bewoners heerst al lange tijd ontevredenheid over afhandeling van hun schadeverzoeken door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).
Dit wetsvoorstel voorziet in een wettelijke regeling voor een onafhankelijke afhandeling van alle vormen van schade als gevolg van bodembeweging. Het gaat hierbij om bodembeweging die veroorzaakt wordt door de gaswinning uit het Groningenveld of door de gasopslag bij Norg door de overheid. Voor de afhandeling van aanvragen om vergoeding van schade wordt het Instituut Mijnbouwschade Groningen opgericht. Hiermee wordt bereikt dat de afhandeling voortaan onafhankelijk plaatsvindt van de NAM, maar ook van andere betrokken partijen zoals de Minister van Economische Zaken en Klimaat, betrokken decentrale overheden en maatschappelijke organisaties.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

21 jan 2020
14 jan 2020
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

15:15 - 19:47

Debat terugkijken
27 nov 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 14:10

26 nov 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, bij voorkeur nog voor het kerstreces.

16:30 - 17:30

14 nov 2019
11 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 10 oktober 2019 te 12:00 uur.

10:15 - 11:15

03 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

15:00 - 16:15

Wetgevingsproces

05 jul 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
03 sep 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 sep 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
10 okt 2019

Tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg (Tijdelijke wet Groningen) (TK 35250)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14 nov 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 nov 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
27 nov 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 nov 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 jan 2020

Plenaire vergadering: Tijdelijke wet Groningen (35250)

Plenair debat (wetgeving)
21 jan 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

08 jul 2019
Download Advies ATR
08 jul 2019
Download Advies RvdR
09 jan 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten