Wetsvoorstel

Goedkeuring van wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968

Vanwege de verhoging van de btw van 6% naar 9% is het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 aangepast. Deze aanpassing moet worden goedgekeurd.

Activiteiten

28 mei 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:50 - 16:15

22 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

10:15 - 11:15

24 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 25 april 2019 om 16.00 uur.

15:30 - 16:30

23 apr 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:45 - 16:30

Wetgevingsproces

15 apr 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
23 apr 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 apr 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
25 apr 2019

Goedkeuring van het koninklijk besluit van 14 februari 2019 tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
22 mei 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
28 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 jun 2019

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Goedkeuring van het koninklijk besluit van 14 februari 2019 tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (35196)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten