Wetsvoorstel

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Het doel van dit wetsvoorstel is om daar waar dat nodig is nationale regels vast te stellen om de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) uit te voeren. En om de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in te trekken.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Tegen
PVV 20

Activiteiten

08 mrt 2018
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:16 - 14:20

Debat terugkijken
22 feb 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 14:05

20 dec 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 25 januari 2018.

14:30 - 16:00

19 dec 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

16:00 - 16:15

Wetgevingsproces

13 dec 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
19 dec 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 dec 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
17 jan 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 jan 2018

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (34851)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
21 feb 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
22 feb 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 mrt 2018

Plenaire vergadering: Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (34 851)

Plenair debat (wetgeving)
13 mrt 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

13 mrt 2018
Download Eindtekst 34851
Alle documenten