Wetsvoorstel

Fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie jeugdzorg (IJZ)

Met dit wetsvoorstel wordt beoogd te voorzien in de wijziging van diverse wetten voor zover dat noodzakelijk is in verband met de voorgenomen fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie jeugdzorg (IJZ) tot de nieuwe Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ).

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2

Activiteiten

21 feb 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (34 797)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:15 - 13:30

Debat terugkijken
08 feb 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:10 - 13:20

11 okt 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 9 november 2017

10:15 - 11:30

10 okt 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:20 - 15:45

Wetgevingsproces

03 okt 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
10 okt 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 okt 2017

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
09 nov 2017

Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd - 34797

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

06 mrt 2018
Download Eindtekst 34797
Alle documenten