Gang

Wetsvoorstel Engelstalige rechtspraak internationale handelskamers rechtbank en gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court)

Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om in internationale handelsgeschillen in de Engelse taal te procederen als partijen dat onderling uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Een nieuwe internationale handelskamer van de rechtbank Amsterdam (Netherlands Commercial Court “NCC”) en van het gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court of Appeal “NCCA”) kan in dit soort geschillen in het Engels uitspraak doen. Er geldt voor deze Engelstalige procedure bij de NCC en de NCCA een verhoogd griffierecht, zodat de voorziening op het totale budget voor de rechtspraak kostenneutraal kan worden aangeboden.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:05 - 14:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 5 oktober 2017.

Tijd activiteit: 13:30 - 15:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Tijd activiteit: 15:15 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 17 juli 2017

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 5 september 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

 3. 14 september 2017

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 5 oktober 2017. 

 4. 5 oktober 2017

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam (34761)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 6 december 2017

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 7 december 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 8 maart 2018

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam (34 761)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten