Wetsvoorstel

Engelstalige rechtspraak internationale handelskamers rechtbank en gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court)

Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om in internationale handelsgeschillen in de Engelse taal te procederen als partijen dat onderling uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Een nieuwe internationale handelskamer van de rechtbank Amsterdam (Netherlands Commercial Court “NCC”) en van het gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court of Appeal “NCCA”) kan in dit soort geschillen in het Engels uitspraak doen. Er geldt voor deze Engelstalige procedure bij de NCC en de NCCA een verhoogd griffierecht, zodat de voorziening op het totale budget voor de rechtspraak kostenneutraal kan worden aangeboden.

Activiteiten

07 dec 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:05 - 14:30

14 sep 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 5 oktober 2017.

13:30 - 15:00

05 sep 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

15:15 - 15:45

Wetgevingsproces

17 jul 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
05 sep 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 sep 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 okt 2017

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam (34761)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
06 dec 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
07 dec 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 mrt 2018

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam (34 761)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

18 jul 2017
Download Advies KBvG
18 jul 2017
Download Advies VNO-NCW
Alle documenten