Wetsvoorstel

Evaluatie WION en regeling bevoegde rechter

Op 1 juli 2008 is de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) in werking getreden. Met het oog op het zo veel mogelijk beperken van schade door graafwerkzaamheden is in die wet een nieuw systeem geïntroduceerd voor het melden van graafwerkzaamheden, het uitwisselen van informatie over de ligging van netten, en het nemen van voorzorgsmaatregelen voordat gegraven wordt. De werking van de wet is in 2012 geëvalueerd. Met dit wetsvoorstel wordt invulling gegeven aan de acties die betrekking hebben op wijziging van de WION. Allereerst betreft dit een wijziging die ertoe strekt huisaansluitingen (aansluitleidingen) onder de werking van de wet te brengen. Verder wordt in een gedifferentieerde aanpak voorzien voor de te volgen procedure indien sprake is van graafwerkzaamheden in de buurt van netten met gevaarlijke inhoud of netten van grote waarde. Ook worden de voorschriften voor registratie van netten herzien. Ten slotte wordt met het onderhavige wetsvoorstel invulling gegeven aan een aantal wensen vanuit de praktijk, afkomstig van zowel de grondroerders en beheerders als de toezichthouder (Agentschap Telecom) en de uitvoeringsinstantie (Kadaster).

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2

Activiteiten

29 jun 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken

13:35 - 13:45

14 feb 2018
20 feb 2018
21 feb 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:25 - 13:45

14 mrt 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) (34 745)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

20:30 - 21:55

Debat terugkijken
27 mrt 2018

Wetgevingsproces

23 jun 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
29 jun 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 jul 2017

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
07 sep 2017

Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) (34745)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14 feb 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 feb 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
21 feb 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 mrt 2018

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) (34 745)

Plenair debat
27 mrt 2018

Plenaire vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Meer zien

Documenten

30 mrt 2018
Download Eindtekst 34745
Alle documenten