Wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 106
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 33
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
Voor
PVV 20
CDA 19
SGP 3
FVD 2

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 19:15 - 20:49

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 15:45 - 18:15

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:20 - 13:25

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 oktober 2016 te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:10 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 8 juli 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 september 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 8 september 2016

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 4. 6 oktober 2016

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (TK 34516)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 19 januari 2017

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 6. 19 januari 2017

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 6 april 2017

  Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

 8. 11 april 2017

  Plenaire vergadering: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (34 516) (1e termijn)

  Plenair debat (wetgeving)

 9. 23 mei 2017

  E-mailprocedure - Agendering van 34516 Wijziging Grondwet strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

  E-mailprocedure

 10. 31 mei 2017

  Plenaire vergadering: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (34 516) (re-en dupliek)

  Plenair debat (wetgeving)

 11. 6 juni 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven