Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ter implementatie van richtlijn nr. 2014/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (herschikking) (PbEU 2014, L 96)

...

Activiteiten

08 sep 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

12:30 - 23:59

07 sep 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. Wat de commissie betreft kan het wetsvoorstel als hamerstuk worden afgedaan.

10:15 - 11:15

28 apr 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 18 mei 2016 te 12.00 uur.

10:15 - 11:15

19 apr 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

11 apr 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
19 apr 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 apr 2016

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
18 mei 2016

Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik (implementatie van richtlijn nr. 2014/28/EU)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
07 sep 2016

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
08 sep 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 sep 2016

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ter implementatie van richtlijn nr. 2014/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (herschikking) (PbEU 2014, L 96)(34 448)

Hamerstukken
21 sep 2016

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten