Gang

Wetsvoorstel Wet doorstroming huurmarkt 2015

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 117
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Voor
PvdA 36 Voor
SP 15 Tegen
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
PVV 12 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Tegen
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Tegen
GrKÖ 2 Voor
PvdD 2 Voor
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Voor
Klein 1 Voor
Van Vliet 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 17:15 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:50 - 23:59

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 18:15 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, bij voorkeur aansluitend aan de plenaire behandeling van de Initiatiefwetgeving Voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren (34156)

Tijd activiteit: 16:15 - 17:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd activiteit: 15:05 - 23:59

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Wetgevingsproces

 1. 21 december 2015

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 11 januari 2016

  Wet doorstroming huurmarkt 2015

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 3. 12 januari 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Wonen en Rijksdienst 

 4. 19 januari 2016

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, bij voorkeur aansluitend aan de plenaire behandeling van de Initiatiefwetgeving Voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren (34156)  

 5. 21 januari 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 6. 2 februari 2016

  Plenaire vergadering: Wet doorstroming huurmarkt 2015 (34 373)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 7. 3 februari 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 4 februari 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 4 februari 2016

  Plenaire vergadering: Wet doorstroming huurmarkt 2015 (34 373) (re- en dupliek)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 10. 9 februari 2016

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 11. 9 februari 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten