Wetsvoorstel

Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

...

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 36
SP 15
D66 12
PVV 12
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Houwers 1
Klein 1
Van Vliet 1
Tegen
CDA 13
ChristenUnie 5
GroenLinks 4

Activiteiten

30 apr 2015
Procedurevergadering

Besluit: Het in de noot opgenomen behandelschema van het wetsvoorstel wordt vastgesteld, met dien verstande dat nog wordt nagegaan of het wetgevingsoverleg op maandag 29 juni 2015 zou kunnen worden gepland. Indien daartoe zou worden besloten dan vinden de stemmingen over het wetsvoorstel ook op een iets later moment, maar wel vóór het zomerreces plaats.

10:30 - 11:30

19 mei 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

15:15 - 23:59

21 mei 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:30 - 23:59

17 jun 2015
Procedurevergadering

Besluit: Het wetsvoorstel was al eerder geagendeerd voor een wetgevingsoverleg op maandag 29 juni 2015. Nieuwe tijden wetgevingsoverleg: van 10.30 tot 14.30 uur. Geen afrondend plenair debat. Over het wetsvoorstel wordt vóór het zomerreces gestemd.

15:30 - 16:30

29 jun 2015
Wetgevingsoverleg

Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst

Besluit: Behandeld.

10:30 - 14:30

01 sep 2015
26 nov 2015
07 dec 2015
08 dec 2015
12 jan 2016
28 jan 2016
17 mei 2016
01 jun 2016
Week 08
Plenair debat

Plenaire vergadering: Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop

Wetgevingsproces

28 apr 2015
Het wetsvoorstel is ingediend
30 apr 2015

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
19 mei 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 mei 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 mei 2015

Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17 jun 2015

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
29 jun 2015

Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst

Wetgevingsoverleg
02 jul 2015

Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende punten)

Stemmingen
01 sep 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 sep 2015

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
26 nov 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 dec 2015

Reactie op het bericht dat de nationale ombudsman een onderzoek doet naar het verdwijnen van de blauwe envelop

Inbreng schriftelijk overleg
08 dec 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 dec 2015

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
17 dec 2015

Plenaire vergadering: Stemmingen (over alle resterende punten)

Stemmingen
12 jan 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 jan 2016

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
27 jan 2016

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
28 jan 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
31 mrt 2016

Belastingdienst

Algemeen overleg
31 mrt 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 apr 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 mei 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 mei 2016

Procedurevergadering Financiën (Let op! afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering
01 jun 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 jun 2016

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
29 jun 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 jul 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 feb 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 feb 2017

Plenaire vergadering: Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop

Plenair debat
29 mrt 2017

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
30 mrt 2017

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
18 apr 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 jun 2017

Belastingdienst

Algemeen overleg
14 jun 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten