Wetsvoorstel

Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

...

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 36
SP 15
D66 12
PVV 12
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Houwers 1
Klein 1
Van Vliet 1
Tegen
CDA 13
ChristenUnie 5
GroenLinks 4

Activiteiten

29 jun 2015
Wetgevingsoverleg

Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst

Besluit: Behandeld.

10:30 - 14:30

17 jun 2015
Procedurevergadering

Besluit: Het wetsvoorstel was al eerder geagendeerd voor een wetgevingsoverleg op maandag 29 juni 2015. Nieuwe tijden wetgevingsoverleg: van 10.30 tot 14.30 uur. Geen afrondend plenair debat. Over het wetsvoorstel wordt vóór het zomerreces gestemd.

15:30 - 16:30

21 mei 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:30 - 23:59

19 mei 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

15:15 - 23:59

30 apr 2015
Procedurevergadering

Besluit: Het in de noot opgenomen behandelschema van het wetsvoorstel wordt vastgesteld, met dien verstande dat nog wordt nagegaan of het wetgevingsoverleg op maandag 29 juni 2015 zou kunnen worden gepland. Indien daartoe zou worden besloten dan vinden de stemmingen over het wetsvoorstel ook op een iets later moment, maar wel vóór het zomerreces plaats.

10:30 - 11:30

Wetgevingsproces

28 apr 2015
Het wetsvoorstel is ingediend
30 apr 2015

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
19 mei 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 mei 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 mei 2015

Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17 jun 2015

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
29 jun 2015

Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst

Wetgevingsoverleg
02 jul 2015

Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende punten)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten