Gang

Wetsvoorstel Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 128
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Voor
PvdA 36 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Tegen
D66 12 Voor
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
GroenLinks 4 Tegen
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Voor
GrKÖ 2 Voor
PvdD 2 Voor
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Voor
Klein 1 Voor
Van Vliet 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 23:30 - 23:59

Wetgevingsoverleg

Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:30 - 14:30

Procedurevergadering

Besluit: Het wetsvoorstel was al eerder geagendeerd voor een wetgevingsoverleg op maandag 29 juni 2015. Nieuwe tijden wetgevingsoverleg: van 10.30 tot 14.30 uur. Geen afrondend plenair debat. Over het wetsvoorstel wordt vóór het zomerreces gestemd.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:30 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 15:15 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Het in de noot opgenomen behandelschema van het wetsvoorstel wordt vastgesteld, met dien verstande dat nog wordt nagegaan of het wetgevingsoverleg op maandag 29 juni 2015 zou kunnen worden gepland. Indien daartoe zou worden besloten dan vinden de stemmingen over het wetsvoorstel ook op een iets later moment, maar wel vóór het zomerreces plaats.

Tijd activiteit: 10:30 - 11:30

Wetgevingsproces

 1. 28 april 2015

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 30 april 2015

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Het in de noot opgenomen behandelschema van het wetsvoorstel wordt vastgesteld, met dien verstande dat nog wordt nagegaan of het wetgevingsoverleg op maandag 29 juni 2015 zou kunnen worden gepland. Indien daartoe zou worden besloten dan vinden de stemmingen over het wetsvoorstel ook op een iets later moment, maar wel vóór het zomerreces plaats. 

 3. 19 mei 2015

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 4. 21 mei 2015

  Plenaire vergadering: Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 5. 21 mei 2015

  Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 17 juni 2015

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Het wetsvoorstel was al eerder geagendeerd voor een wetgevingsoverleg op maandag 29 juni 2015. Nieuwe tijden wetgevingsoverleg: van 10.30 tot 14.30 uur. Geen afrondend plenair debat. Over het wetsvoorstel wordt vóór het zomerreces gestemd. 

 7. 29 juni 2015

  Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 8. 2 juli 2015

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende punten)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten