Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Van Ojik Implementatie associatieovereenkomst met Turkije in Nederlandse regelgeving

Het wetsvoorstel beoogt de kernbepalingen van het associatierecht, de hoofdlijnen van de jurisprudentie van het Hof van Justitie en de gunstiger Nederlandse wettelijke bepalingen en beleidsregels op het gebied van het vreemdelingenrecht op een overzichtelijke en systematische wijze te codificeren in een nieuwe afdeling van de Vreemdelingenwet 2000 om zo de rechtspositie van begunstigden van het associatierecht te verhelderen.

Activiteiten

18 nov 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:05 - 23:59

09 mrt 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

13:30 - 23:59

23 mrt 2016
14 jun 2016
13 okt 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 24 november 2016.

10:30 - 12:00

11 apr 2018

Wetgevingsproces

13 nov 2014
Het wetsvoorstel is ingediend
18 nov 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 mrt 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 mrt 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
26 apr 2016

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
14 jun 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 jun 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 okt 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
24 nov 2016

Voorstel van wet van het lid Voortman houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije (34079)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 apr 2017

Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
12 apr 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 jan 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten