Gang

Wetsvoorstel Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 149
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Voor
PvdA 36 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Voor
PVV 12 Voor
D66 11 Voor
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Voor
GrKÖ 2 Voor
PvdD 2 Voor
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Voor
Klein 1 Voor
Van Vliet 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 13:45 - 23:59

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Voortzetting debat.

Tijd activiteit: 14:30 - 23:59

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Voortzetting debat.

Tijd activiteit: 19:30 - 23:59

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 15:25 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. Griffie Plenair zal worden verzocht het wetsvoorstel dit najaar plenair te agenderen.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Na ommekomst van het nog te ontvangen plan van aanpak (2e helft maart 2015) zal 2 weken daarna nader verslag worden uitgebracht

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.  Bewindspersoon verzoeken om eind volgende week het aangekondigde plan van aanpak naar de Kamer te sturen, dan wel het tijdpad te duiden. Op basis van deze informatie zal de commissie een datum voor een nader verslag vaststellen.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na het rondetafelgesprek van 9 februari 2015, ter bespreking van de vraag in de procedurevergadering van 11 februari 2015 of er een nader verslag dient te worden uitgebracht

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 2 oktober 2014, 14.00 uur

Tijd activiteit: 09:45 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 18 juli 2014

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 2 september 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 3. 3 september 2014

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 2 oktober 2014, 14.00 uur 

 4. 2 oktober 2014

  Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) - 33992

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 14 januari 2015

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot na het rondetafelgesprek van 9 februari 2015, ter bespreking van de vraag in de procedurevergadering van 11 februari 2015 of er een nader verslag dient te worden uitgebracht  

 6. 11 februari 2015

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.  Bewindspersoon verzoeken om eind volgende week het aangekondigde plan van aanpak naar de Kamer te sturen, dan wel het tijdpad te duiden. Op basis van deze informatie zal de commissie een datum voor een nader verslag vaststellen.  

 7. 25 februari 2015

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Na ommekomst van het nog te ontvangen plan van aanpak (2e helft maart 2015) zal 2 weken daarna nader verslag worden uitgebracht 

 8. 2 september 2015

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. Griffie Plenair zal worden verzocht het wetsvoorstel dit najaar plenair te agenderen.  

 9. 3 september 2015

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 10. 9 december 2015

  Plenaire vergadering: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) (33 990) + Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) (R2034) (33 992) Eerste Termijn Kamer

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 11. 10 december 2015

  Plenaire vergadering: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) (33 990) + Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) (R2034) (33 992) Antwoord 1e termijn

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Voortzetting debat. 

 12. 14 januari 2016

  Plenaire vergadering: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) (33 990) + Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) (R2034) (33 992) (re- en dupliek)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Voortzetting debat. 

 13. 19 januari 2016

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 14. 21 januari 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over de Rijksgoedkeuringswet en de uitvoeringswet van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33 990 en 33 992)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten