Gang

Wetsvoorstel Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

Dit wetsvoorstel beoogt de positie van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en de positie van de ouders van deze leerlingen te versterken. De onderdelen die in dit wetsvoorstel worden geregeld vallen onder de Verbeteraanpak passend onderwijs (31497-371; 2020) en dienen de volgende doelstellingen van die aanpak:
- De ondersteuningsbehoefte is leidend.
- De leerling wordt gehoord.
- De ouder is gelijkwaardig partner.
- Er is een acceptabele administratieve belasting.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 december 2023 om 10.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 15:50 - 16:25

Wetgevingsproces

 1. 3 oktober 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 10 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 3. 12 oktober 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 december 2023 om 10.00 uur.  

 4. 15 december 2023

  Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

Documenten