Gang

Wetsvoorstel Wijziging vermelding geslacht in geboorteakte

Het wetsvoorstel strekt ertoe de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de geboorteakte te versoepelen en de procedure te vereenvoudigen. Onder meer wordt voorgesteld de voorwaarde van een deskundigenverklaring te schrappen en de leeftijdsgrens van zestien jaar te laten vervallen.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Controversieel verklaard

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:35 - 14:40

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:45 - 14:46

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:05 - 13:07

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 16:00 - 16:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 juli 2021.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. De staf van de griffie zal met een voorstel komen over de mogelijkheden van het uitvoeren van een wetenschapstoets.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 4 mei 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 11 mei 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 19 mei 2021

  Procedures en brieven (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. De staf van de griffie zal met een voorstel komen over de mogelijkheden van het uitvoeren van een wetenschapstoets.  

 4. 9 juni 2021

  Procedures en brieven (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 juli 2021.  Niet controversieel verklaren. 

 5. 8 juli 2021

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (35825)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 8 juli 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 15 september 2021

  Procedures en brieven (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 8. 17 november 2021

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 9. 18 november 2021

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 10. 20 januari 2022

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

 11. 20 januari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 10 februari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 8 september 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 14 september 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 15. 27 september 2022

  Plenaire vergadering: Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (35825) (1e TK)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 16. 28 september 2022

  Plenaire vergadering: Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (35825) (voortzetting 1e termijn Kamer)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 17. 7 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 18. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 19. 16 mei 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 20. 22 mei 2024

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 21. 21 mei 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (35825) (voortzetting)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten